Projekt Biomasa

 

Názov projektu:

STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE

Program:

LIFE+www.ec.europa.eu/environment/life

Akronym projektu:

SMAPUDE_LIFE

Číslo projektu:

LIFE12 INF/SK/000165

Organizátor:

BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743, www.biomasa.sk

Doba realizácie:

01. 09. 2013 – 31. 08. 2016

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody

Cieľové skupiny:

Experti z odborných organizácií, starostovia a verejná správa, študenti stredných a vysokých škôl, široká verejnosť

 

 

Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl

 

Uvedené podujatia a aktivity sú zamerané na sprístupnenie a sprostredkovanie poznatkov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie, a to v náučno-populárnej forme.

 

 

5.mája 2014, v rámci GREEN WEEK 2014 – Energia bez konca, sa 18 žiakov spolu s p.prof. Stuparekovou, zúčastnilo exkurzie do sídla a prevádzky združenia  Biomasa v Kysuckom Lieskovci, kde sa bližšie oboznámili s cieľmi tohto projektu a prevádzkou, v ktorej vyrábajú drevené pelety.

Pelety sú nielen ekologickým palivom, ale majú aj ďalšie uplatnenie, napríklad ako podstielka pre domáce zvieratká.

Zámerom akcie bolo a je zvýšiť povedomie širokej verejnosti v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a podpora využívania lokálnych obnoviteľných zdrojov energie.