Žiaci

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA

Témy ročníkových prác 2018  Podrobnosti k témam 2018

Titulný list k projektom (zadaniam)

Školský poriadok 2017/2018

 

Maturanti

 

Stretnutia s rodičmi v školskom roku 2017/2018

18. september 2017 o 16.30 h

13. november 2017 o 16.30 h

15. január 2018 o 16.30 h

9. apríl 2018 o 16.30 h

11. jún 2018 o 16.30 h