Žiaci

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA

Témy ročníkových prác 2019 Dostupnos tém 2019 

Titulný list k projektom (zadaniam)

Školský poriadok 2018/2019

Článok o stáži SPŠD 2019

 

Maturanti

 

Stretnutia s rodičmi v školskom roku 2018/2019

17. september 2018 o 16.30 h

12. november 2018 o 16.30 h

14. január 2019 o 16.30 h

8. apríl 2019 o 16.30 h

10. jún 2019 o 16.30 h