Žiaci

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA

Témy ročníkových prác 2020 Dostupnos tém 2020

Titulný list k projektom (zadaniam)

Školský poriadok 2019/2020

Článok o stáži SPŠD 2019

 

Maturanti

 

 

Stretnutia s rodičmi v školskom roku 2019/2020

16. september 2019 o 16.30 h

11. november 2019 o 16.30 h

13. január 2020 o 16.30 h

6. apríl 2020 o 16.30 h

8. jún 2020 o 16.30 h