Projekt Karting na školách

Karting na školách - finále       

        

viac foto tu

 

Výsledky - 2. finálové kolo

                

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zúčastňuje projektu Karting na školách ako jedna z desiatich stredných škôl v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ktorých študijné zameranie je orientované na dopravu a dopravné prostriedky. Realizátorom projektu je Občianske združenie #SpoluSmeViac.

 

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Združenia automobilového priemyslu SR.

 

Partnermi projektu sú Národné motokárové centrum (Kart One Aréna), VÚC Bratislava, VÚC Trnava, Topspeed a Maťo Homola.

 

Cieľ projektu:

 

Obdobie realizácie projektu:

- november 2017 - marec 2018

 

Výstupy projektu:

z prihlásených žiakov postupne v jednotlivých aktivitách, ktorými sú vedomostný test a technické a jazdné zručnosti na uzavretej trati Kart One Aréna v Bratislave vyhodnotiť: