Projekt Comenius multilaterálne školské partnerstvá

 

 

V školských rokoch 2011/2012 a 2012/2013 bude SPŠD, Kvačalova 20 v Bratislave jednou zo štyroch partnerských škôl, ktoré budú spolupracovať v rámci projektu s názvom „ Vývin kvality vyučovacieho procesu v škole v rámci výučby logistiky“. Naši žiaci a učitelia jazyka nemeckého  sa od septembra 2011 zapojili do práce s učiteľmi a žiakmi z nasledujúcich škôl:

 

BZ Rorschach-Rheintal vo Švajčiarsku (koordinujúca škola)

Staatliche Gewerbeschule Werft und Hafen Hamburg v Nemecku

Berufsschule Ried v Rakúsku

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava, Slovensko

 

Koordinujúcou školou je švajčiarska škola. Pracovným jazykom je jazyk nemecký, pracovné listy budú pripravovať naši partneri v tomto jazyku. Spolupracovať budeme prostredníctvom mailov, odbornú stránku prekonzultujeme s učiteľom logistiky, na stretnutiach v rámci dohodnutých mobilít budú  naši žiaci pracovať v skupinách so žiakmi partnerských škôl. V rámci rozdelenia úloh máme zodpovednosť za fotodokumentáciu. Očakáva sa spolupráca, flektibilita, samostatnosť, jazyková zdatnosť a ochota spolupracovať

 

Správy z projektových stretnutí

Projektové stretnutie v Rorschachu

Projektové stretnutie v Hamburgu

Projektové stretnutie v Rorschachu

Projektové stretnutie v Nemecku

Projektové stretnutie v Riede

 

Výsledné produkty projektu

http://www.comenius-lagerlogistik.at/