3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

Učebný plán odboru

Študuj s podporou ŽSR v systéme duálneho vzdelávania!

 

Žiak sa po skončení štvorročného štúdia sa môže uplatniť ako:

-         výpravca,

-         dozorca prevádzky,

-         vlakvedúci,

-         komandujúci,

-         technológ,

-         prevádzkový dispečer,

-         kontrolný dispečer,

-         kontrológ dopravy,

-         dopravný námestník.

 

Záujemci o štúdium v odbore v systéme duálneho vzdelávania nech sa páči kontaktovať zástupcu ŽSR: Mgr. Ivan Bednár, manažér hlavného produktu Duálne vzdelávanie, tel. č.: 0904 746 551