Voľný čas

            Chcete spraviť niečo pre seba, pre druhých, či sa len zabaviť?

                www.icm.sk - Informačné centrá mladých

                www.uips.sk/volnocasove-zariadenia - Centrá veľného času

                www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-zakladnych-umeleckych-skol - ZUŠ

                www.inex.sk - mládežnícke medzinárodné dobrovoľníctvo

                www.stromzivota.sk - mimovládna organizácia zameraná na ochranu kultúrneho

                dedičstva

                www.scouting.sk - Slovenský skauting

                www.dobrovolnictvo.sk - možnosti dobrovoľníctva doma i v zahraničí

                www.uluv.sk - ústredie ľudovej umeleckej výroby

                www.port.sk - informácie o rôznych kultúrnych podujatiach (programy kín, divadlá,

                koncerty, festivaly a výstavy)