Komplexná odborná práca

 

Témy KOP 2019

Žiadosť o zadanie KOP 2019

Pokyny pre vyplnenie žiadosti o KOP 2019

Formálne požiadavky na KOP 2019

Pokyny na odovzdávanie KOP 2019