Komplexná odborná práca

 

Témy KOP 2018

Žiadosť o zadanie KOP 2018

Pokyny pre vyplnenie žiadosti o KOP 2018

Formálne požiadavky na KOP 2018

Pokyny na odovzdávanie KOP 2018