Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka
v školskom roku 2018/2019 

 

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka