Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka
v školskom roku 2020/2021

 

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka