Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka
v školskom roku 2017/2018 

 

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka