Vzdelávanie

            Vysoké školy:

                www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-vysokych-skol

                www.univerzita.net

                www.saia.sk/article.aspx?c=11&id=2398

 

            Rekvalifikačné kurzy, ďalšie vzdelávanie, univerzity tretieho veku:

                www.kurzy.sk

                http://kurzy.education.sk/

                www.aveducation.sk

                www.aivd.sk

                www.uniba.sk/asociaciautv/

 

            Ak sa neviete rozhodnú - poradenstvo:

                www.uips.sk/cpppap/

                www.upsvar.sk/urady-psvr/zoznam-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=1570