Vzdelávanie

            Všeobecné informácie o Európskej únii:

                www.euroinfo.gov.sk

                http://ec.europa.eu/europedirect/

                http://ec.europa.eu/youreurope/

                http://ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm

 

            Máte záujem o stáž alebo štúdium v zahraničí?

                www.saaic.sk

                www.saaic.sk/euroguidance

                www.ec.europa.eu/ploteus

                www.saia.sk

                www.euraxess.sk

                www.ec.europa.eu/euraxess

                www.aiesec.org

                www.mladezvakcii.sk

                www.europass.cedefop.europa.eu/

                www.studyportals.eu

                www.study-ineurope.org

                www.eurodesk.org

                www.language-learning.net

 

            Láka Vás práca, dobrovoľníctvo alebo pobyt mimo SR?

                www.eures.sk

                www.europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_sk.html

               

            Trápia Vás praktické otázky o živote v zahraničí?

                www.socpoist.sk

                www.eures.sk