Zmluvy

Od 1.1.2012 sú zverejnené na stránke

http://spsdkvacalova.edupage.org/zmluvy/

 

Faktúry

sú zverejnené na stránke

http://vucba-dokumenty.assecosolutions.sk/30775311/faktury/?page=10

 

 

za rok 2011

 

Zmluvy Faktúry Objednávky
január január január
február február február
marec marec marec
apríl apríl apríl
máj máj máj
jún jún jún
júl júl júl
august august august
september september september
október október október
november november november
december december december