Informácia pre rodičov a žiakov o maturitnej skúške v šk. roku 2019/2020

     

Základné inromácie k MS 2020