Zasadnutia rady školy

 

školský rok 2017/2018

16. október 2017

15. január 2018

9. apríl 2018

11. jún 2018

 

školský rok2016/2017

9. jún 2016

10. október 2016

13. október 2016

7. február 2017

15. jún 2017